Меню

M
M

БАЗА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТОК ПО СИСТЕМАТА НА “БИО-ГАЗ”

ГР. ПИРДОП, КООРДИНАТИ 42°42’46.4″N 24°10’18.8″E

  • ОПИСАНИЕ

Инсталация за термична газификация за производство на електрическа и топлинна енергия от възобновяем енергиен източник – биомаса. Инсталацията има инсталирана мощност от 1000 kW и използва отпадъчна дървесина от дърводобив и горско стопанство
дейности като ресурс. Синтезният газ, произведен от инсталацията, се охлажда и почиства
от катрани и смоли, след което се подава в двигател с вътрешно горене с генератор за производство на електрическа и топлинна енергия. Електрическата енергия ще се подава в местната мрежа, управлявана от ЧЕЗ.
Топлинната енергия може да се продава на местно ниво на производителите на дървен материал за сушене на дървесина или да се използва от оператора на инсталацията за изсушаване на дървесните стърготини, подавани в реактора.

Инсталация за термична газификация за производство на електрическа и топлинна енергия от възобновяем енергиен източник – биомаса. Инсталацията има инсталирана мощност от 1000 kW и използва отпадъчна дървесина от дърводобив и горско стопанство
дейности като ресурс. Синтезният газ, произведен от инсталацията, се охлажда и почиства
от катрани и смоли, след което се подава в двигател с вътрешно горене с генератор за производство на
електрическа и топлинна енергия. Електрическата енергия ще се подава в местната мрежа, управлявана от ЧЕЗ.
Топлинната енергия може да се продава на местно ниво на производителите на дървен материал за сушене на дървесина или да се използва от оператора на инсталацията за изсушаване на дървесните стърготини, подавани в реактора.
  • ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ

Нено Михов

  • АДРЕС

ГР. ПИРДОП, КООРДИНАТИ 42°42’46.4″N 24°10’18.8″E

БАЗА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТОК ПО СИСТЕМАТА НА "БИО-ГАЗ"

  • АДРЕС

ГР. ПИРДОП, КООРДИНАТИ 42°42’46.4″N 24°10’18.8″E

  • ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ
  • Имейл: mihov@darikimoti.bg
  • Телефон: 0885520194

Нено Михов

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

en_USEnglish