Меню

M
M

ПРОЕКТИ

ПРОЕКТИ НА ДАРИК ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АД

  • ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ БОЯНА
  • БАЗА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТОК ПО СИСТЕМАТА НА "БИО-ГАЗ"
Инсталация за термична газификация за производство на електрическа и топлинна енергия от възобновяем енергиен източник – биомаса. Инсталацията има инсталирана мощност от 1000 kW и използва отпадъчна дървесина от дърводобив и горско стопанство
дейности като ресурс. Синтезният газ, произведен от инсталацията, се охлажда и почиства
от катрани и смоли, след което се подава в двигател с вътрешно горене с генератор за производство на
електрическа и топлинна енергия. Електрическата енергия ще се подава в местната мрежа, управлявана от ЧЕЗ.
Топлинната енергия може да се продава на местно ниво на производителите на дървен материал за сушене на дървесина или да се използва от оператора на инсталацията за изсушаване на дървесните стърготини, подавани в реактора.
  • ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА ХОТЕЛ ДО ЛЕТИЩЕ СОФИЯ

Инвестиционен проект на хотел с офиси и подземни гаражи до Летище София, с. Бусманци.

  • Парцел с площ 4 869 кв. м;
  • Застроена площ 2 921 кв.м;
  • Разгърната застроена площ 17 000 кв.м.

Парцелът е разположен на централния асфалтов път, водещ към Терминал 2 на Летище София на ул. “Подпоручик Йордан Тодоров” 5 срещу сградата на Ръководство въздушно движение.

  • ЗЕМЯ В БОЖУРИЩЕ
  • ФОТОВОЛТАИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ СИТНЯКОВО
  • ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ СОЗОПОЛ

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

en_USEnglish